top of page

Web Hizmetleri Hüküm ve Koşulları

Bu Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), Bizim Muhit tarafından sağlanan Web Sitesi Tasarımı, Geliştirme ve diğer İnternet ile ilgili hizmetlere ("Hizmetler") aboneliğinizi belirleyen hüküm ve koşulların tamamını içerir. İşbu Sözleşmede kullanıldığı şekliyle "Bizim Muhit" ve "Ortak", Bizim Muhit Şirketi'ni (yasal sahibi Mertcan Yenidoğan ile birlikte) ifade etmektedir ve "Müşteri", "siz" veya "sizin" sizi ifade etmektedir. Sözleşme'yi okuduğunuzu, hüküm ve koşullarını ve Bizim Muhit sitesinde yayınlanan tüm politikaları kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. İşbu Sözleşmede belirtildiği üzere "Site", World Wide Web sitesini, "Bizim Muhit Sitesi" ise https://www.bizimuhit.com URL'sinde yer alan Siteyi veya Bizim'in sahip olduğu veya sürdürdüğü diğer halef Siteleri ifade eder. Muhit.

Bizim Muhit'in Müşteri'ye sunduğu tüm web sitesi geliştirme/tasarım hizmetleri için aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir.

Kabul

Başvuruda bulunmak için herhangi bir Müşterinin bu şart ve koşulları kabul ettiğini imzalaması gerekli değildir. Müşterinin bir teklifi kabul etmesi durumunda, Müşterinin geçerli şartlar konusunda tatmin olduğu ve bu şart ve koşulları tamamen kabul ettiği varsayılacaktır.

Lütfen bu koşulları ve kuralları dikkatli okuyun. Hizmetlerimizi herhangi bir şekilde satın almanız veya kullanmanız, şartlar ve koşullarımızı okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Masraflar

Bizim Muhit'in vereceği hizmetlere ilişkin ücretler, Müşteri'ye e-posta yoluyla ulaşan proje teklifinde tanımlanmaktadır. Teklifler aksi belirtilmedikçe iki (2) gün süreyle geçerlidir. Bizim Muhit, iki (2) günlük sürenin dolmasından sonra fiyat teklifini değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar.

Müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça, tüm hizmetler tam ön ödeme gerektirir.

Hizmetler için ödeme çevrimiçi ödeme veya banka havalesi yoluyla yapılır. Banka havalelerinin, fatura detaylarında yer alan bilgilerle Bizim Muhit'e ödenmesi gerekmektedir.

Web Sitesi İçeriği

Bizim Muhit, Müşteri'nin gerekli tüm bilgileri önceden vermesini talep etmiştir. Bizim Muhit'e kararlaştırılan süre içerisinde gerekli bilgilerin verilmemesi nedeniyle ilerleme sağlanamayan durumlarda Bizim Muhit, ek ücret uygulama hakkını saklı tutar.

NOT: Metin içeriği, web sitenizdeki ilgili sayfaların içeriğini temsil eden, sağlanan belgedeki sayfalarla birlikte bir Microsoft Word, e-posta (veya WeTransfer) belgesi olarak teslim edilmelidir.

Müşteri İncelemesi

Bizim Muhit, Müşteriye tasarım aşamasında ve web sitesinin genel gelişimi tamamlandıktan sonra web sitesinin görünümünü ve içeriğini inceleme fırsatı verecektir. Projenin bitiminde, Müşteri'nin Müşteri'ye teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Bizim Muhit'e aksi bir bildirimde bulunulmadığı takdirde, söz konusu malzemeler kabul edilmiş ve onaylanmış sayılacaktır.

Geri Dönüş Süresi ve İçerik Kontrolü

Bizim Muhit, ödemeyi aldıktan sonra proje teklifinde belirtilen tarihe kadar Müşteri'nin web sitesini tasarlayacak/optimize edecek/yeniden tasarlayacak/iyileştirecektir.

Buna karşılık Müşteri, Bizim Muhit'in işi tatmin edici ve hızlı bir şekilde ilerletmesine yardımcı olacak tek bir kişiyi birincil irtibat kişisi olarak görevlendirmeyi kabul eder.

Proje süresince Bizim Muhit, Müşteriden web sitesi içeriğini veya ilgili herhangi bir belgeyi sağlamasını talep edecektir; metin, resimler, filmler, ses dosyaları vb.

Sözleşmenin Feshi

Bizim Muhit, Müşterinin gerekli bilgi, geri bildirim ve onayları zamanında sağlayarak projeye aktif katılımını talep etmiştir. Müşteri'nin proje başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde gereğini yerine getirmemesi halinde Bizim Muhit'in projeyi sonlandırma hakkı saklı olup, işbu sözleşme feshedilecek ve her iki taraf da ilgili yükümlülüklerden kurtulacaktır. Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi, müşterinin fesih tarihine kadar verilen hizmetler için ödeme yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Ödeme

Yasal faturalar, ödeme alındıktan hemen sonra Bizim Muhit tarafından sağlanacaktır; online ödemelerde proforma fatura ödeme bağlantısının eklendiği yer olduğundan, proforma faturalar ödeme alınmadan önce gönderilecektir. Faturalar .pdf dosyası veya web sayfası bağlantısı olarak e-posta veya WhatsApp yoluyla gönderilir.

Ek Harcamalar

Müşteri, işin tamamlanması için gerekli olan her türlü ek masrafı Bizim Muhit'e geri ödemeyi kabul eder. Örnek olarak özel yazı tipleri, stok fotoğraflar, ek kullanıcı koltukları veya SEO yazılımları için kota sınırları, çok dilli krediler vb. satın alınabilir.

İnternet Tarayıcıları

Bizim Muhit, web sitelerinin ziyaretçilerin çoğunluğu tarafından görülebilecek şekilde tasarlanması için her türlü çabayı göstermektedir. Web siteleri en popüler güncel tarayıcılarla (ör. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome vb.) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Müşteri, Bizim Muhit'in farklı işletim sistemlerindeki tüm tarayıcı yazılımlarıyla doğru işlevselliği garanti edemeyeceğini kabul eder.

Bizim Muhit, web sitesi tasarlanıp Müşteriye teslim edildikten sonra yayınlanan yeni veya güncel tarayıcı versiyonlarında kabul edilebilir şekilde görüntülenmeyen web sayfalarından dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu itibarla Bizim Muhit, site tasarımının veya site kodunun güncel tarayıcı yazılımıyla çalışacak şekilde değiştirilmesine ilişkin her türlü iş için teklif verme hakkını saklı tutar.

Temerrüt

Yasal fatura tarihinden iki (2) gün sonra ödenmeyen hesaplar temerrüde düşmüş sayılacaktır. Müşterinin Bizim Muhit Web alanında herhangi bir bilgi veya dosyayı varsayılan olarak tutması halinde, Bizim Muhit, kendi takdirine bağlı olarak bu tür tüm materyali web alanından kaldıracaktır. Hizmetin kaldırılması nedeniyle oluşacak veri kayıplarından Bizim Muhit sorumlu değildir. Bu tür materyalin kaldırılması, Müşterinin, Müşterinin hesabına tahakkuk eden ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Temerrüde düşmüş hesapları olan müşteriler, Bizim Muhit'in işbu Hüküm ve Koşulların uygulanması sırasında maruz kaldığı yasal ücretler ve üçüncü taraf acenteler tarafından tahsilat masrafları da dahil olmak üzere, Bizim Muhit'e makul masrafları ödemeyi kabul ederler.

Sonlandırma

Hizmetlerin Müşteri tarafından feshedilmesi, e-posta yoluyla yazılı bir bildirimle talep edilmelidir ve bu bildirimin alınması üzerine geçerli olacaktır. WhatsApp'ın hizmetlerin sonlandırılması yönündeki talepleri, yazılı olarak onaylanıncaya kadar yerine getirilmeyecektir. Müşteriye, ilk iptal bildirimi tarihine kadar tamamlanan iş için yedi (7) gün içinde ödemenin tamamı için fatura düzenlenecektir.

Tazminat

Bizim Muhit'in tüm hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir. Hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan, size veya başka bir tarafa zarar verecek her türlü iddiaya karşı Bizim Muhit'i tazmin edeceğinizi ve masun tutacağınızı kabul ediyorsunuz.

Telif Hakkı

Müşteri, Müşteri tarafından sağlanan veri, dosya ve grafik logoların telif hakkını elinde tutmakta olup, bu tür materyalleri yayınlama ve kullanma hakkını Bizim Muhit'e vermektedir. Müşteri, üçüncü bir tarafın telif hakkıyla korunan herhangi bir bilgi veya dosyayı kullanmak için izin ve hak almalıdır. Müşteri ayrıca Bizim Muhit'e izin ve kullanım haklarının verilmesinden sorumludur ve Müşteri'nin ihmali veya uygun telif hakkı izinlerini alamamasından kaynaklanan her türlü iddiaya karşı Bizim Muhit'i tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. Web sitesi tasarımı ve/veya yerleştirilmesine ilişkin sözleşme, Müşteri tarafından Bizim Muhit'e bu tür tüm izin ve yetkilerin alındığının garantisi olarak kabul edilecektir. İzinlerin ve yetkilerin kanıtları talep edilebilir.

Standart Medya Teslimatı

Proje teklifinde aksi belirtilmediği sürece, bu Sözleşme, tüm metinlerin Müşteri tarafından elektronik formatta sağlanacağını, tüm fotoğraf ve diğer grafiklerin ise yüksek kalitede dijital olarak (.gif, .jpeg, .png, .svg) sağlanacağını varsayar. Müşteri web sitesinin oluşturulmasında kullanılmak üzere sağlanan görsel veya basılı materyallerin Müşteriye iadesi için Bizim Muhit tarafından makul her türlü girişimde bulunulmasına rağmen, bu iade garanti edilemez.

Atıf

Bizim Muhit'e bağlantı, Müşteri'nin web sitesinin alt kısmında küçük harflerle veya küçük bir grafik halinde görünecektir. Grafik kullanılması durumunda genel site tasarımına uyum sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Müşteri ayrıca Müşteri için geliştirilen web sitesinin Bizim Muhit portföyünde yer alabileceğini kabul eder.

Erişim Gereksinimleri

Müşterinin web sitesinin Müşteri hesabına kurulması durumunda Bizim Muhit'e Müşterinin web sitesine geçici Yönetici erişimi verilmesi gerekmektedir. Web sitesinin Partner'in hesabına kurulması durumunda, sitenin sahibi Bizim Muhit olacak ve Müşteri'ye sınırlı izinlere sahip bir rol verilmesi gerekmektedir.

Teslim Sonrası Değişiklikler

Bizim Muhit, site tamamlandıktan sonra Müşteri sayfalarında üçüncü bir kişi veya Müşteri tarafından meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğin sorumluluğunu kabul etmez. Bu tür değişiklikler eklemeleri, değişiklikleri veya silmeleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Genel

Bu Hüküm ve Koşullar daha önceki tüm beyanların, mutabakatların veya sözleşmelerin yerine geçer. Müşterinin aşağıdaki imzası veya ön ücret ödemesi, bu Şartlar ve Koşulların anlaşıldığını ve kabul edildiğini gösterir. Çevrimiçi ödeme, şartlar ve koşullarımızın kabul edildiği anlamına gelir.

Geçerli Hukuk

Bu Sözleşme Türkiye Kanunlarına tabi olacaktır.

Yükümlülük

Bizim Muhit, kendisini, Çalışanlarını ve/veya Temsilcilerini aşağıdakilere ilişkin her türlü sorumluluktan muaf tutar:

  • Herhangi bir yanlışlıktan kaynaklanan kayıp veya hasar;

  • İhmalden kaynaklanan kayıp veya hasar;

  • Web sitesinin üretimindeki ihmalden veya başka bir nedenden kaynaklanmış olsun, gecikme veya hatadan kaynaklanan kayıp veya hasar;

  • Müşterilerin site için temin ettiği sanat eserlerinin/fotoğraflarının kaybolması veya hasar görmesi. Kayıp veya hasarın ihmalden veya başka bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı önemli değildir.


Bizim Muhit'in, ihmalden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, işbu Sözleşme'nin ihlali veya her türlü iddiaya ilişkin olarak Müşteri'ye karşı tüm sorumluluğu, işbu Sözleşme kapsamında ihlalin ortaya çıktığı Hizmetler için ödenen ücretlerle sınırlıdır.

Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin veya birkaçının geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz sayılması durumunda, Sözleşmenin geri kalan hükümleri zarar görmeyecek ve Sözleşme yalnızca bu nedenle geçersiz olmayacaktır. Bu tür geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hüküm, geçersizliğin temelini oluşturan tarafların niyetine en yakın olan, karşılıklı olarak kabul edilebilir, geçerli, yasal ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilecektir.

İletişim Bilgileri

Şirketin Yasal Adı : Mertcan Yenidoğan (Şahıs mülkiyeti)
İşletme Adı : Bizim Muhit
Şirket Kaydı : 9490501385
İrtibat Kişisi : Mertcan Yenidoğan
WhatsApp : +(90) 543 100 02 60
Kayıt Yeri : Türkiye (Türkiye)

Adres: Adnan Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi Demirel Apartmanı 37/2 Keçiören Ankara

bottom of page