top of page

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), bireysel bir müşterinin, bizimuhit (topluca “bizimuhit” olarak anılacaktır) tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden kaynaklanan Kişisel Verilerinin (bundan sonra tanımlanacaktır) toplanması, kullanılması ve açıklanması için geçerlidir.

1. Genel

1.1 Bu Politika beyanı, bireysel bir müşterinin Kişisel Verilerine ilişkin olarak bizimuhit'in yükümlülükleri ve politikaları hakkında bilgi sağlar. bizimuhit, burada belirtilen ilke ve süreçlerin mümkün olduğu durumlarda faaliyetlerinde uygulanması konusunda makul çabayı göstermeyi taahhüt eder.

1.2 bizimuhit'in yetkilileri, yönetimi ve personeli, bizimuhit için veya onun adına toplanan ve/veya saklanan ve/veya açıklanan ve/veya kullanılan tüm Kişisel Verilerin gizliliğine saygı göstermek ve bunları güvende tutmak için makul çabayı gösterecektir. Bizimuhit, Kişisel Verilerin bizimuhit tarafından toplanması ve/veya saklanması ve/veya ifşa edilmesi ve/veya kullanılmasının uygun bir şekilde ve Kanuna ve bu Politikaya uygun olarak yapılmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

1.3 Bizimle etkileşimde bulunarak, bize bilgi göndererek veya tarafımızdan sunulan herhangi bir ürün veya hizmete kaydolarak veya bizimuhit.com'a kaydolarak, bizimuhit'i ve onun ilgili temsilcilerini ve/veya acentelerini kabul ve muvafakat etmiş olursunuz ( “Temsilciler”) (işbu belgede topluca “bizimuhit”, “biz”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) Kişisel Verilerinizi kendi aralarında toplar, kullanır, ifşa eder, paylaşır ve bu Kişisel Verileri bizimuhit'in yetkili hizmet sağlayıcılarına ve bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen şekilde ilgili üçüncü taraflara.

1.4 Bu Politika, Kişisel Verilerinizle ilgili olarak bize daha önce vermiş olabileceğiniz diğer onayları tamamlar, ancak bunların yerine geçmez veya bunların yerine geçmez ve buradaki onaylarınız, Kişisel Verilerinizi toplamak, kullanmak veya ifşa etmek için kanunen sahip olabileceğimiz tüm haklara ektir. Veri.

1.5 Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, 6698 Sayılı Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin verileri, her türlü bilgiyi ifade eder. Söz konusu Kişisel Veriler aynı zamanda halihazırda bizimuhit'in elinde bulunan veya gelecekte bizimuhit tarafından toplanacak olan verileri de ifade edecektir.

2. Veri Koruma Görevlisiyle İletişime Geçmek

2.1 Sizinle ilgili Kişisel Verilere meşru bir şekilde erişim ve/veya bunların düzeltilmesini talep ettiğiniz takdirde, bizimuhit'in elinde ve kontrolünde bulunan bu Kişisel Veriler, bizimuhit bu verileri 30 gün içinde ve uygun şekilde sağlayacak ve/veya düzeltecektir. standart prosedürleri aşağıda belirtildiği gibidir.

2.2 Kanun uyarınca, bizimuhit, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek her türlü soru veya şikayetin alınması ve yanıtlanması için bir süreç oluşturmuştur. Şikayet ve sorularınızın bizimuhit'e iletildiğinden emin olmak için, lütfen aynı e-postayı bizimuhit'in Veri Koruma Görevlisine ("VKG") aşağıdaki e-posta adresinden gönderin: info@bizimuhit.com.

2.3 Kişisel verileriniz bize üçüncü bir tarafça (örneğin, yönlendirme süreci yoluyla bir üye) verildiyse, bu tür sorguları, şikayetleri, erişim ve düzeltme taleplerini sizin adınıza bizimuhit'e iletmek için bu kişiyle iletişime geçmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

2.4 Bizimuhit'in Kişisel Verilerinizi Madde 3.2 ila 3.4'te listelenen amaçlardan herhangi biri için kullanmasını istemiyorsanız veya bizimuhit'ten promosyon malzemeleri almak istemiyorsanız, Madde 2.2'de belirtilen e-posta adresi aracılığıyla VKG'ye açıkça ifade edilmiş bir e-posta göndererek bu tercihten vazgeçebilirsiniz. Talebiniz 30 gün içerisinde işleme alınacaktır. Bununla birlikte, halihazırda mevcut bir iş ilişkisinin olması durumunda, bunun ihtiyaçlarınızı karşılama yeteneğimizi etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

3. Uygulama Beyanı

Toplanan Kişisel Veri Türleri:

3.1 Bizimuhit, günlük faaliyetlerinin bir parçası olarak, web sitelerimiz, çekilişler ve yarışmalar gibi pazarlama etkinlikleri, sosyal ağ siteleri ve bizimuhit tarafından zaman zaman kullanılan formlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla sizden bilgi toplayabilir, bizimuhit tarafından zaman zaman kullanılan aşağıdaki Kişisel Verilerin bir kısmı veya tamamı:

 • IP Adresleri

 • İsimler, e-posta adresleri, posta adresleri, pasaport bilgileri ve iletişim numaraları gibi kişisel iletişim bilgileri

 • Fotoğraflar ve görseller

Çerezler

Web sitesi ziyaretçilerini ve deneyimini izlemek için web sitelerimizde çerezleri kullanırız. Çoğu web tarayıcısı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir çerez almak istemiyorsanız tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

3.2 Yukarıdaki Madde 3.1'de belirtilen Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla toplanır: diğerlerinin yanı sıra, veri/pazar araştırması, analiz ve değerlendirme yürütmek, fayda ve/veya telafi sağlamak, ödemeyi işlemek, size herhangi bir mal ve/veya hizmet sağlamak, pazarlama ve iletişim, ürün ve hizmetlerin teslimi, muhasebe ve denetim, şikayetlerin, taleplerin ve anlaşmazlıkların araştırılması, sorulara yanıt verilmesi ve müşteri hizmetlerinin sağlanması ve ayrıca müşterilerin kimliğinin doğrulanması.

Kişisel Verilerin Açıklanması

3.3 Bizimuhit, yukarıda açıklanan işlevleri yerine getirmek amacıyla zaman zaman Kişisel Verilerinizi bizimuhit şirketleri arasında paylaşabilir.

3.4 Yukarıda belirtilen hususlara aykırı olmaksızın, bizimuhit ayrıca veri sahibinin Kişisel Verilerini muhasebe firmaları gibi üçüncü kişilere açıklayabilir; elçilikler; Servis sağlayıcıları; avukatlar; kredi, banka kartı ve ödeme kartı şirketleri, bankalar ve ödemeyi işleyen diğer kuruluşlar; bizimuhit'in veya bizimuhit şirketlerinden herhangi birinin potansiyel alıcıları veya yatırımcıları; ve bizimuhit hizmetlerinin sağlanması için bizimuhit adına hizmet veren herhangi bir acente veya taşeron.

3.5 bizimuhit, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda da Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen taraflara açıklayabilir:

 

 • Bizimuhit'in kanunen zorunlu kıldığı ölçüde;

 • Herhangi bir yasal işlem veya olası yasal işlemle bağlantılı olarak;

 • Bizimuhit'in yasal haklarını tesis etmek, kullanmak veya savunmak;

 • Bizimuhit'in sattığı (veya satmayı düşündüğü) herhangi bir işletmenin veya varlığın alıcısına (veya potansiyel alıcıya);

 • Bu bilgilerin bizimuhit adına işlenmesi amacıyla herhangi bir kişi ve/veya kuruluşa;

 • Bizimuhit'e veya onun adına hizmet veren üçüncü kişilere;

 • Bizimuhit veya bizimuhit'in işletmesini veya bizimuhit veya bizimuhit'in işinin herhangi bir bölümünü satın alan herhangi bir üçüncü tarafa;

 • İzniniz ile; ve

 • Olağanüstü durumlarla başa çıkmak amacıyla.

Kişisel Verilerin İsteğe Bağlı Sağlanması

3.6 Bazı durumlarda, bizimuhit'in ürün ve hizmetlerini daha da geliştirmek ve/veya size sunulan bilgi türünü daha iyi uyarlamak için kullanılabilecek belirli Kişisel Verileri sağlamanız da talep edilebilir. Çoğu durumda, bu tür veriler isteğe bağlıdır, ancak talep edilen hizmetin kişiselleştirilmiş bir hizmet olması veya bir ürünün sağlanması olması veya talep edilen tüm verilerin sağlanmasına bağlı olması durumunda, talep edilen verilerin sağlanmaması bizimuhit'in size hizmeti sağlamasını engelleyebilir. . Bu tür veriler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Yaşınız;

 • Cinsiyet;

 • Eğitim ve Meslek;

 • Abone olunan diğer ilgili ürün ve hizmetler

3.7 Belirli koşullar altında, bizimuhit şirketlerinden herhangi birine sipariş ve/veya hizmet hattı ve/veya telefon numaralarını sorgulamak için e-posta, WhatsApp gibi kanallar üzerinden yapılan telefon görüşmeleri ve her türlü görüşme, kalite kontrol ve eğitim amacıyla kaydedilebilir. Böyle bir durumda, bu Politikayı kabul ederek, bu tür Kişisel Verilerin kayıtlarımızın amaçları doğrultusunda, sorgunuzun ve/veya işleminizin takibinin ve kalite kontrol ve eğitimin amaçları doğrultusunda toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına onay vermiş olursunuz.

4. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz, bizimuhit, iştirakleri, acenteleri ve bizimuhit'e hizmet veren üçüncü kişiler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (eski adıyla Türkiye Cumhuriyeti) dışındaki yargı bölgelerinde işlenebilecektir. Bu durumda bizimuhit Kanun hükümlerine uyacaktır.

5. Kişisel Verilerin Doğruluğu

Mümkün olduğu durumlarda, bizimuhit sağlanan verileri genel kabul görmüş uygulamalar ve yönergeler kullanılarak doğrulayacaktır. Buna, hesap numaraları veya kredi kartı numaraları gibi bazı sayısal alanlarda çek toplamı doğrulamasının kullanılması da dahildir. Bazı durumlarda, bizimuhit, sağlanan verileri, bizimuhit tarafından tutulan önceden mevcut verilerle karşılaştırarak doğrulayabilmektedir. Bazı durumlarda, Kişisel Tanımlayıcılar ve/veya adres kanıtı gibi Kişisel Verileri kullanmadan önce bizimuhit'in orijinal belgeleri görmesi gerekmektedir. Bizimuhit'in elindeki Kişisel Verilerinizin doğruluğunun sağlanmasına yardımcı olmak için, lütfen Bölüm 2.2'de verilen e-posta adresine VKG'ye açık bir şekilde ifade edilmiş bir e-posta göndererek Kişisel Verilerinizin herhangi bir kısmına ilişkin güncellemeleri bize bildirin.

6. Kişisel Verilerin Korunması

bizimuhit, Kişisel Verilerinizin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için ticari olarak makul fiziksel, yönetimsel ve teknik önlemler kullanır ve bu verilere sizin dışınızda veya bu Politikada açıklandığı şekilde bizimuhit dışındaki hiç kimsenin erişimine bilerek izin vermez. Bununla birlikte, bizimuhit, bizimuhit'e ilettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini sağlayamaz veya garanti edemez ve bunu tamamen kendi sorumluluğunuzda yaparsınız. Özellikle, bizimuhit, bu tür bilgilerin bizimuhit'in fiziksel, teknik veya yönetimsel güvenlik önlemlerinden herhangi birinin ihlali yoluyla erişilemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini, toplanamayacağını, kopyalanamayacağını, imha edilemeyeceğini, elden çıkartılmayacağını, ifşa edilemeyeceğini veya değiştirilemeyeceğini garanti etmez.

7. Kişisel Verilere Erişim ve Düzeltilmesi

7.1 Bu Politikanın 2.1. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:


a) bizimuhit'in sizinle ilgili herhangi bir Kişisel Veri bulundurup bulundurmadığını kontrol etmek ve eğer öyleyse bu verilerin kopyalarını almak;
Ve

b) Bizimuhit'in sizinle ilgili, kullanıldığı amaç açısından yanlış olan her türlü Kişisel Veriyi düzeltmesini talep etmek.

7.2 Bizimuhit, Madde 7.1(a) kapsamındaki taleplerinizi karşılamak amacıyla makul bir idari ücret talep etme hakkını saklı tutar. Madde 7.1(a) kapsamında gerekli ücretin ödenmesi ve/veya Madde 7.1(b) kapsamındaki talebinizin alınması üzerine talebiniz 30 gün içinde işleme alınacaktır.

7.3 Bizimuhit'e gönderdiğiniz ayrıntıları doğrulamak istiyorsanız veya bizimuhit'in kişisel verilerinizi kullanma ve işleme şeklini kontrol etmek istiyorsanız, bizimuhit'in güvenlik prosedürleri, bizimuhit'in biz bilgileri açıklamadan önce kimlik kanıtı talep edebileceği anlamına gelir. Bu kimlik belgesi, adınız, üyelik numaranız ve resmi kimliğinizin bir kopyası gibi tüm ayrıntıları içerecektir. Bu nedenle, bizimuhit'in sizin [üyelik] bilgilerinizi kullanan birinden gelen talebe yanıt olarak yapacağı her türlü eylemden siz sorumlu olacağınızdan, bu bilgileri güvende tutmalısınız.

Müşterilerimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca talep ve şikayetlerini bizimuhit.com'a iletebilirler. Bu kapsamda kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak iletebilirsiniz.

(i) Zaman içerisinde güncellenebilecek olan aşağıdaki posta adresimize ıslak imzalı veya noter kanalıyla,

Adres: Adnan Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi Demirel Apartmanı 37/2 Ankara (KDV: 9490501385)

(ii) Daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimize kayıtlı e-posta adresinizden (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile göndereceğiniz e-postalarımıza,

E-posta adresi: info@bizimuhit.com

(iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ileride belirlenebilecek diğer yöntemler.

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Bizimuhit, Kişisel Verilerin bizimuhit'in herhangi bir makul ticari veya yasal amacı için gerekli olmaması ve Kişisel Verilerin bizimuhit'in elektronik, manuel ve diğer dosyalama sistemlerinden silinmesi durumunda, bizimuhit'in iç prosedürleri ve/veya diğer anlaşmaları uyarınca Kişisel Verileri makul ölçüde silecektir veya başka bir şekilde anonim hale getirecektir.

9. Sizinle İletişime Geçme

Bizimuhit'le çeşitli iletişim araçları kullanarak iletişime geçmiş olduğunuz andan itibaren bizimuhit'in sizinle iletişime geçmesine açık ve net bir şekilde izin vermiş oluyorsunuz. Yukarıda Paragraf 3.2'de belirtilen amaçlar doğrultusunda bu izni, sesli aramalar, Whatsapp veya diğer benzer iletişim uygulamaları veya yöntemleri aracılığıyla kullanmak da dahil olmak üzere bizimuhit'e sağladığınız anlamına gelir.

10. Politika Değişikliği

Bizimuhit, burada yer alan maddelerden herhangi birini yerel mevzuata uygun olarak ve bizimuhit tarafından makul olarak gerekli görülen diğer amaçlarla değiştirme hakkını saklı tutar. Bu şartlara düzenli olarak bakmalısınız. Değiştirilen şartları kabul etmiyorsanız, kabul etmediğiniz şartları bize en kısa sürede bildirmelisiniz. Bu bildirimin ardından, bu koşullar ile ek koşullar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, tutarsızlık ölçüsünde ek koşullar geçerli olacaktır.

11. Geçerli Kanun


Bu Politika, Türkiye yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu belge ile Ankara/Türkiye mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olursunuz.

 

12. Muhtelif Hükümler

 

12.1 Bu Politika yalnızca bizimuhit tarafından Kişisel Verilerin toplanması ve kullanılması için geçerlidir. Bağlantı sağladığımız üçüncü taraf sitelerini, bu siteler logomuzla ortak markalı olsa bile kapsamaz. bizimuhit, Kişisel Verilerinizi üçüncü taraf web siteleriyle paylaşmaz. bizimuhit, bu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik ve davranış uygulamalarından sorumlu değildir, bu nedenle herhangi bir Kişisel Veriyi bu web sitelerine ifşa etmeden önce kendi gizlilik politikalarını okumalısınız.

12.2 bizimuhit, kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan herhangi bir üçüncü tarafa satmayacaktır, ancak bizimuhit'in web sitesine bağlanmış veya yönlendirilmiş olabileceğiniz üçüncü taraf sitelerin eylemlerinden sorumlu tutulamayız veya sorumlu tutulamayız.

12.3 bizimuhit'in web siteleri 18 yaşından küçük çocukları hedef almaz ve onları cezbetmeyi amaçlamaz. bizimuhit 18 yaşından küçük çocuklardan bilerek kişisel bilgi talep etmez veya onlara kişisel veri talepleri göndermez.

bottom of page